CEE Attorneys Prague

Velké věci se skládají z malých. Návrh firemních tiskovin a nové kanceláře s provázáním na čtverečkovaný rastr a propojenost mezinárodní síťě advokátních kanceláří.