GORIVO

Distributor pohonných hmot a jeho čerpací stanice májí chytré logo a zdravé barvy symbolizující kapku motorového paliva.