MONTAGE 24

Grafické a designerské práce, fotografie, tiskoviny, web. Spolupráce na projektech pro Hyundai Motor Czech, SIXT ČR, FAGUS, KOMA Modular a další.