GORIVO

Distributor pohonných hmot a jeho čerpací stanice spojuje chytré logo a zdravé barvy symbolizující kapku paliva.